Schmeitz Advies

Schmeitz Advies © 2021     Links | Algemene Voorwaarden

OVERZICHT EN INZICHT ZIJN VAN GROOT BELANG OM TE KUNNEN STUREN, ZODAT UW ORGANISATIE IN BALANS KOMT

Tacopa

Een van de hulpmiddelen, die ik vaak gebruik, is de door mij ontwikkelde methodiek Tacopa, waarmee op een integrale manier bijvoorbeeld beleid is te bepalen, zodat organisatie, proces en technologie in balans gebracht kan worden. De methodiek combineert zowel een Top-Down als Bottem-Up benadering, waardoor ook draagvlak gecreëerd wordt.

Tacopa staat voor Tactisch communicatietechnologie programma en gaat vooral om tot ICT beleid te komen voor de middellange termijn (3-5 jaar).  

Hierover heb ik verschillende artikelen in o.a. Telecommagazine geschreven, die u hier terug kunt vinden.  

Methodieken

Helaas wordt er bij bedrijven nog vaak ad-hoc gewerkt en brandjes geblust. Vaak zijn alleen de symptomen zichtbaar en niet de oorzaken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een onbelans is tussen de verschillende onderdelen in het bedrijf. Vooral bij veranderingen in de organisatie of projecten met veel impact kan er onbalans optreden.

Om die onbalans te voorkomen is een goede voorbereiding van belang. Gaat het om de staande organisatie, waar op zich alles hetzelfde blijft, dan kan er ook onbalans optreden. Bijvoorbeeld als door ontwikkelingen van buitenaf er geen goede match is met hoe de zaken aangepakt of gefaciliteerd worden.

Om te weten of er onbalans is zal eerst de thermometer in het bedrijf gestoken moeten worden om de huidige situatie vast te stellen.

Blijkt dat er een onbalans is of als er sprake is van veranderingen in de organisatie of projecten met grote impact, dan moet er iets gebeuren.

Essentieel is om overzicht en inzicht te krijgen in de situatie en de afhankelijkheden daarin. Vervolgens kunnen een aantal methodieken gebruikt worden om een verdere analyse mogelijk te maken en te komen tot  een aanpak, zodat balans hersteld wordt.

Verderop zullen een aantal door mij gebruikte methodieken kort beschreven worden.

Plateauplanning

Om gericht te komen tot balans is plateauplanning een goed instrument waarbij op basis van het te bereiken doel/resultaat gekeken wordt naar welke randvoorwaarden er dan ingevuld moeten zijn op het gebied van: Management & Organisatie, Techniek, Mensen & Competenties en tenslotte Proces & Content. Door verschillende plateau's in de tijd te bepalen wordt een plateauplanning gemaakt, die vervolgens als programma ingevuld kan worden in uw organisatie.

Het voordeel van plateauplanning is dat je de weg naar het doel in kleinere stapjes opknipt. Enerzijds wordt het geheel dan overzichtelijker en anderzijds krijg je tussendoelen, die sneller behaald kunnen worden. Halen van doelen motiveert beter en geeft draagvlak

.

5K krachtenmodel

Een andere methodiek is het door Jean-Paul Close ontwikkelde 5K-model. Hierbij wordt vooral van buiten naar binnen naar de organisatie gekeken. Als niet duidelijk is welke koers een organisatie vaart, wie de klant is en wat hiervoor nodig is, dan kan er ook nooit een balans gevonden worden tussen organisatie, proces en technologie. Het 5K model biedt een praktisch instrument om samen richting te geven aan de organisatiedoelstellingen en randvoorwaarden in beeld te krijgen.