INFORMATIEBRONNEN EN ARTIKELEN

De wereld veranderd snel, zowel maatschappelijk als qua technologie. Doordat steeds meer zaken in elkaar grijpen, moet je steeds meer kennis in de breedte hebben om het geheel te overzien. Hieronder heb ik een aantal links opgenomen naar sites of artikelen, die interessant kunnen zijn.

Kennisnet richt zicht met name op ICT in het onderwijs en biedt op veel gebieden informatie over o.a. ICT toepassingen en ICT-beleid volgens het concept vier in balans. Daarbij gaat het om Visie, Deskundigheid, Inhoud en Toepassingen en tenslotte Infrastructuur.

Tweakers is een site waar veel informatie is te vinden over allerlei ICT apparatuur. Evenals testen. Als je op zoek bent naar nieuwe apparatuur, dan kun je hier wellicht een goede indicatie krijgen over de voor- en na-delen.

Informatiesite over naast ICT ook andere aspecten.

Op deze site is allerlei informatie rondom computers evenals Tips & Trucs terug te vinden.

Host2Transform helpt potentieel ontsluiten,verbinding, openheid en delen van gemeenschappelijke bronnen. Als practitioner pas ik dit met succes in de praktijk toe. Tevens schrijf ik gastblogs voor dit platform.

Operation Education is een initiatief voor het kantelen van het onderwijssysteem. Waarbij o.a. Individualisering van het Onderwijs belangrijk is. Daarvoor is een integrale benadering cruciaal. Zowel vakinhoudelijk, technologie, organisatie en de mensen moeten betrokken worden. Operation Education wil faciliteren in de kanteling van het Onderwijs.

Jan Rotmans is één van de kantelaars in Nederland, die zien dat Nederland in transitie is. Het oude werkt niet meer en we zijn nog niet bij het nieuwe. Op zijn site is veel informatie te vinden over zijn visie en voorbeelden van hoe het kan werken.

AiREAS staat voor een schone stad. Burgers, bedrijven, wetenschappelijke instituten en de overheid werken binnen AiREAS samen om dat te bereiken. Hierbij staat waarde creatie gekoppeld aan een hoger doel voorop. De mens staat weer centraal. AiREAS Einhoven is de eerste stad waar dit initiatief gelanceerd is en waar inmiddels sinds 2013 een geavanceerd luchtkwaliteit meetnet is geïmplementeerd op basis van co-creatie.

Stad van Morgen is een initiatief van o.a. Jean-Paul Close waaruit o.a. AiREAS is ontstaan. Basis is Sustainocratie, waarbij het gaat om een samenleving die gebaseerd is op harmonieuze relaties tussen mensen onderling en de mens met haar natuurlijke omgeving.